• Gratis advies en begeleiding
  • Gratis opvolging
  • Afslanken op gezonde basis
0Winkelmandje - € 0,00

Omega 3 kan bijdragen tot de behandeling van depressie en ADHD

04-12-2019

Het gebruik van omega-3 vetzuren kan een toegevoegde waarde hebben bij de behandeling van een depressie bij volwassenen, als aanvulling op antidepressiva. Ook is er sterk bewijs dat omega-3 vetzuursuppletie effectief is bij het verminderen van ADHD-symptomen bij kinderen. Daarom kan omega-3 vetzuursuppletie als behandeladvies worden opgenomen in de richtlijnen en zorgstandaarden voor beide aandoeningen. Dat zijn de belangrijkste conclusies van een omvangrijke kennissynthese, die is uitgevoerd door onderzoekers van de Universiteit Maastricht en de Open Universiteit.

Systematisch literatuuronderzoek

De kennissynthese is gebaseerd op een systematisch onderzoek van de wetenschappelijke literatuur naar de relatie tussen voeding en psychische aandoeningen gedurende de levensloop. Bij kinderen is gekeken naar de relatie van voedingspatronen en nutriënten met ADHD, autismespectrumstoornissen en depressieve stoornissen. Bij adolescenten en volwassenen werd voeding in relatie tot depressieve stoornissen, angststoornissen en psychotische stoornissen onderzocht. Daarbij werd zowel de rol van voedingspatronen en nutriënten in de preventie als in de behandeling van deze aandoeningen bekeken.

Gezonde voeding en depressie

Uit de kennissynthese blijkt ook dat gezonde voedingspatronen samenhangen met een kleinere kans op depressieve klachten of een depressie bij volwassenen. Of gezonde voeding ook samenhangt met minder depressieve klachten bij kinderen en adolescenten is niet duidelijk. Bij die leeftijdsgroepen is hiernaar nog te weinig onderzoek gedaan.

Voeding als onderdeel van leefstijladvies

Naast het overzicht van de literatuur werd ook in kaart gebracht of richtlijnen en zorgstandaarden voor behandeling van de psychische aandoeningen voedingsadviezen bevatten. En ook of er in de zorgpraktijk voedingsadviezen worden gegeven aan mensen met psychische aandoeningen. De inventarisatie laat zien dat voedingsadvies geen prominent onderdeel is van zorgstandaarden en richtlijnen. Voeding krijgt wél aandacht als onderdeel van leefstijladvies, als onderdeel van een goede dagstructuur en als onderdeel van zelfzorg, met name in relatie tot depressieve stoornissen, bipolaire stoornissen en angststoornissen. Het belang van gezonde voeding wordt ook onderkend bij psychotische stoornissen. Voeding wordt dan niet gezien als ondersteuning in de behandeling, maar als middel om overgewicht en andere risicofactoren voor fysieke aandoeningen te verminderen.

Bron: Open Universiteit

Deel dit artikel

Terug naar overzicht